Projecten

Kavelruil tender 1 - Koepel voor geheel Gelderland


Onze stichting vormde de kapstok voor meer dan 10 kavelruilen van regionale stichtingen kavelruil en kavelruilcoördinatoren. De stichting vulde een behoefte in voor een eenvoudig loket waar subsidie op kosten verkregen kon worden. De stichting werd voor haar werkzaamheden subsidie toegekend uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.


Inmiddels is dit project afgerond en vindt de financiële afwikkeling plaats. Er is 355 hectare geruild in 12 aktes. Hieronder kunt u een persbericht vinden over dit project.


PERSBERICHT

Vliegende start nieuwe stichting kavelruil


Ruim een half jaar na de aanvraag van juli 2016 viel de beschikking van de provincie Gelderland op de mat voor een ‘koepelaanvraag’ voor vrijwillige kavelruilen in Gelderland. Sinds de aanvraag zijn er al zeven kavelruilen tot stand gekomen. Daarin ruilden 64 partijen 153 hectare grond.

De doelstelling van 150 hectare ruil in anderhalf jaar is al binnen één jaar gehaald. Zoals werd verwacht werkten de kavelruilcoördinatoren efficiënt en hadden zij niet de begrote hoeveelheid middelen nodig om tot resultaat te komen. Daarom is er nog budget over voor extra kavelruilen. Dat neemt niet weg dat de Stichting Kavelruil eind juni bij een nieuwe openstelling weer drie projecten indiende met een gezamenlijk omvang van circa 1000 hectare ruil in drie jaar en een budget rond een miljoen Euro.
Voorzitter Marcel Schiphorst: “Eerst twijfelden we nog of we een stichting moesten oprichten. We wilden de relatie met Stevig goed houden, maar bij hen was er geen ruimte om kleine kavelruilen te begeleiden.”
Secretaris Stan Gloudemans vult aan: “Stevig beperkt haar aanvragen tot drie projectgebieden en werkt vooral met Verkavelen voor Groei. We proefden bij de kavelruilcoördinatoren een grote behoefte in geheel Gelderland kavelruilen te kunnen opzetten zoals zij dat gewend waren met een provinciale bijdrage en dat hebben we mogelijk gemaakt”. De stichting heeft bewust geheel Nederland als werkgebied gekozen, omdat ze verwacht dat ook andere provincies behoefte hebben aan een eenvoudige doelgerichte benadering van kavelruil. Momenteel is er ook in Utrecht een openstelling. Agrariërs en andere grondeigenaren die ideeën hebben voor kavelruil in hun omgeving kunnen contact opnemen met de stichting via 0575-450814.


Verder publiceerde Nieuwe Oogst over ons project. Klik hier.

Ook LTO Noord publiceerde over ons. Klik hier.


Kavelruil tender 2 - Midden Achterhoek


In 2017 deed zich opnieuw een kans voor om met onze stichting een aanvraag te doen om met gelden van de provincie en Europa de landbouwstructuur te versterken middels kavelruil. Gehoord hebbende de kavelruilstichtingen in Gelderland en losse kavelruilcoördinatoren is besloten alleen subsidie aan te vragen voor Midden Achterhoek.


PERSBERICHT

4 april 2019 - Kavelruil; succes in de Achterhoek

 

Op 4 april passeerde bij Mr H.S. Kleinburink van Tap van Hoff Notarissen een grote akte kavelruil waarbij 15 partijen grond inbrachten en of verkregen. Ruim 91 ha eigendom ging die dag over en daarnaast nog ruim 11 ha pacht. Het proces bevond zich in de gemeenten Bronckhorst, Zevenaar en Montferland.

 

De gehele kavelruil werd begeleid door Stichting Kavelruil die gevestigd is te Baak. Deze Stichting kan het werk uitvoeren met steun; kosten vallen grotendeels onder een subsidieregeling van de provincie Gelderland en de Europese Unie. Er is een Tender aanvraag gedaan en een beschikking verkregen. Hierdoor zijn er Europese POP gelden (Plattelands Ontwikkelings Programma) in de Achterhoek beschikbaar om te kunnen kavelruilen. Kavelruil laat zich niet door een grens beperken. Er is ruimte om ook buiten het doelgebied te werken. De belangstelling is enorm.  Om die reden is het proces in delen geknipt om het beheersbaar af te kunnen wikkelen. 

 

Kavelruil kan inhouden dat men kavels concentreert zodat een landbouwer minder over de weg rijd om bij zijn percelen te komen. Maar er kunnen ook hele bedrijven van eigenaar wisselen zodat er uiteindelijk een gezond platteland ontstaat. Deze kavelruil was bijzonder omdat er een jonge ondernemer uit Noord Holland is neergestreken op een bedrijf in Olburgen waar men geen opvolging uit eigen gelederen had. Een super mooi bedrijf met efficiënte gebouwen wil je behouden voor de landbouw. Hiermee is leegstand voorkomen. Tevens is er door deze ontwikkeling met gronden in de regio geschoven zodat er voordeel voor meerdere bedrijven ontstond. Ook pacht kan mee in kavelruil.  Vaak is dit complex omdat zowel met eigenaren als gebruikers gesproken moet worden.

 

Door een ondernemer van locatie te laten wijzigen pak je vaak vele voordelen. Soms ligt een vrijkomende locatie in een gebied waar groeiende bedrijven elkaar verdringen of waar andere doelen ruimte claimen.  Er ontstaat een kettingreactie van mogelijkheden. De ondernemer heeft een zwaar jaar met verhuizing voor de boeg en zal in een andere omgeving moeten aarden.

 

Stichting Kavelruil heeft onder de nieuwe regeling waarbij POP gelden worden ingezet afgelopen 3 jaar naast bovenstaande succes nog 543 ha in Gelderland herverkaveld. Op dit moment zijn er concrete aanvragen in de Gemeente Oude IJsselstreek en Bronckhorst waaraan volop wordt gewerkt. Wanneer men elkaar het voordeel van ruilen gunt kan er veel tot stand komen met vrijwillige kavelruil.

 

Op de foto (door Marloes van den Berg) de notaris met een aantal partijen die tekenden voor de her kavelruil.


Daarna twee foto's van een binnen ons project aangelegde brug.


Het Contact publiceerde over dit project, lees het bericht hier.Stichting Kavelruil gaat zorgvuldig om met uw privacy


Stichting Kavelruil kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Kavelruil. We kunnen onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:


- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw ID-gegevens

- Uw IP-adres


Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post/fax) te kunnen benaderen, indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden of het handiger is om u per mail/fax/post te benaderen. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische en bedrijfskundige dienstverlening. Stichting Kavelruil bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Stichting Kavelruil verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Op de website van Stichting Kavelruil worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ons hiervoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Kavelruil maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

0575-450 814

info@stichtingkavelruil.nl